تبلیغات
گروه درسی مطالعات اجتماعی دوره ی اول متوسطه استان کردستان - نخستین همایش ملی گروس شناسی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود.


زمان: 14 و 15 تیرماه 1397 مکان: بیجار
مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت انجممن ایرانی تاریخ برگزار می کند. محورهای همایش:
واکاوی تاریخ فرهنگ و ادبیات گروسی
بررسی بسترها و راهکارهای توسعه

یه که مین کونفرانسی نه ته وه یی گه رووس ناسی

مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان کردستان و انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار می کند:
نخستین همایش ملی گروس شناسی (بیجار – 14و15 تیرماه1397)
محورها:
الف-تاریخ و باستان شناسی: گروس در دوره های مختلف تاریخی- نقش گروس در تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان ایران- مفاخر گروس- مطالعات و کاوشهای باستان شناسی.
ب- فرهنگی: هنر و معماری- صنایع دستی: فرش بیجار و برند سازی جهانی- گویش گروسی- اماکن مذهبی و زیارت گاهها- دین و دیانت؛ جلوه های همبستگی در گروس-فرهنگ ، فولکلور و ادبیات عامه- قابلیت ها وظرفیت های گردشگری- راهکارهای توسعه فرهنگی.
ج- اجتماعی: اقشار و طبقات اجتماعی- مردم شناسی- سبک زندگی- آسیب شناسی پدیده مهاجرت و کاهش جمعیت در منطقه گروس- راهکارهای توسعه اجتماعی.
د: محیط زیست و جغرافیا: کوه ها و دشت ها-اقلیم- حیات وحش و مناطق حفاظت شده-آب- ظرفیت ها و تهدیدهای زیست محیطی.
ه- اقتصادی: بازار و تجارت- اقتصاد کشاورزی- اقتصاد دام - صنایع و معادن - راهکارهای توسعه اقتصادی منطقه.
مهلت ارسال مقالات: 31 اردیبهشت 1397
وب سایت http://research.iausdj.ac.ir
شماره تلفن دبیرخانه علمی همایش: 08733282603


با همکاری انجمن ایرانی تاریخ
نخستین همایش ملی #گروس_شناسی
14 و 15 تیرماه 1397، بیجار


.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پرشین فاز