تبلیغات
گروه درسی مطالعات اجتماعی دوره ی اول متوسطه استان کردستان - آزمون آنلاین با عنوان نظارت بالینی

پایگاه کشوری نظارت و راهنمایی آموزشی (بالینی)  در راستای اجرای برنامه سالانه  و به منظور دانش افزایی  جامعه هدف و توسعه مهارت های کلینیکی در هنگام بازدید از کلاس های درس درسال تحصیلی94-95  آزمونی با عنوان  نظارت و راهنمایی آموزشی  (بالینی)" را به صورت آنلاین (برخط) برگزار می نماید .مقتضی است روءسای ادارات تکنولوژی وگروه های آموزشی استان ها به نحو مطلوب اطلاع رسانی نمایند.


پایگاه کشوری نظارت و راهنمایی آموزشی (بالینی)  در راستای اجرای برنامه سالانه  وبه منظور دانش افزایی  جامعه هدف و توسعه مهارت های کلینیکی در هنگام بازدید از کلاس های درس درسال تحصیلی94-95  آزمونی با عنوان  نظارت و راهنمایی آموزشی  (بالینی)" را بصورت آنلاین (برخط) برگزار می نماید .مقتضی است روءسای ادارات تکنولوژی وگروه های آموزشی استان ها به نحو مطلوب اطلاع رسانی نمایند.

آموزش وپرورش دستخوش تغییرات وتحولات بنیادی می گردد، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود نظارت و راهنمایی آموزشی (بالینی) همواره در اجرای موثر وموفق برنامه های آموزشی نقش اساسی داشته و دارد .

پایگاه کشوری نظارت و راهنمایی آموزشی (بالینی)  در راستای اجرای برنامه سالانه  وبه منظور دانش افزایی  جامعه هدف و توسعه مهارت های کلینیکی در هنگام بازدید از کلاس های درس درسال تحصیلی94-95  آزمونی با عنوان  نظارت و راهنمایی آموزشی  (بالینی)" را بصورت آنلاین (برخط) برگزار می نماید .مقتضی است روءسای ادارات تکنولوژی وگروه های آموزشی استان ها به نحو مطلوب اطلاع رسانی نمایند.

 

شرح اجرای برنامه:

گستره مخاطبین : کلیه ی مدیران ومعاونین آموزشی سراسر کشوروسرگروه های درسی متوسطه اول  استان ها ورابطین پایگاه

منبع آزمون :  شرکت کنندگان می توانند فایل  pdf "جزوه ویژه آزمون آنلاین نظارت وراهنمایی آموزشی (بالینی)  " را از همین صفحه دریافت نمایید.

زمان آزمون: روز سه شنبه مورخ   94/12/13

دریافت فایل  ویژه آزمون آنلاین نظارت وراهنمایی آموزشی (بالینی)

طبقه بندی: بخشنامه،

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پرشین فاز